Amaury-Duval, Eugene-Emmanuel
French Academic Painter, 1808-1885

 

 1
 

 

 

Amaury-Duval, Eugene-Emmanuel Madame de Loynes oil painting   

Painting ID::  18855
Amaury-Duval, Eugene-Emmanuel
Madame de Loynes
1862, oil on canvas, Mus??e d\'Orsay at Paris

   
   
     

 

  1

 

Amaury-Duval, Eugene-Emmanuel
French Academic Painter, 1808-1885