Baur,Johann Wilhelm
vers 1600-1640

 

 1
 

 

 

Baur,Johann Wilhelm Marine oil painting   

Painting ID::  31031
Baur,Johann Wilhelm
Marine
mk70 Toile H.0.06 L.0.13 Paris,Musee du Louvre

   
   
     

 

  1

 

Baur,Johann Wilhelm
vers 1600-1640