Girolamo Induno
13/12/1825 - 18/12/1890

 

 1
 

 

 

Girolamo Induno Departure of t he Conscript oil painting   

Painting ID::  30817
Girolamo Induno
Departure of t he Conscript
mk68 oil on canvas Piacenza, modern Art Gallery c.1870 Italy

   
   
     

 

  1

 

Girolamo Induno
13/12/1825 - 18/12/1890